czwartek, 8 września 2016

Zapraszamy na najbliższe posiedzenia komisji Rady Miasta

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 13 września, godz. 16:00

Komisja Rozwoju - 15 września, godz. 17:00

Komisja Budżetu - 26 września, godz. 17:00


Czy przy ulicy Moniuszki powstanie Piotr i Paweł? Fot. Maciej Krzyżański
Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Radni poruszą następującą tematykę:

1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.
2. Informacja na temat nadchodzących zmian w oświacie od roku szkolnego 2016/2017 i w dalszych latach (REFORMA) oraz przygotowań puszczykowskich szkół do tych zmian.
3. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa”.
4. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa” na przyszły rok - dyskusja.
5. Podsumowanie sezonu letniego w sporcie i kulturze (CAS i CAK).
6. Omówienie dotychczasowych działań związanych ze Strategią Rozwoju Miasta i Strategią Promocji.
7. Sprawy bieżące.

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Radni poruszą następującą tematykę:

1. Dyskusja nad wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla terenów przyszpitalnych i ewentualnym podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Puszczykowa, Niwki.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
3. Rozpatrzenie pism w sprawie:

- ul. Sokoła oraz ul. 3 Maja,

- ulic Reymonta i Słowackiego,

- ul. Hotelowej,

- upamiętnienia osoby Stanisława Jarockiego.
4. Sprawy bieżące.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu Radni poruszą następującą tematykę:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał (szczegółowe informacje wkrótce).
2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz