środa, 10 maja 2017

O plakacie Forum Puszczykowo przybitym gwoździami do drzewa

Maciej Krzyżański*

Od kilku dni reklamowane jest dzisiejsze spotkanie firmowane przez Forum Puszczykowo. Jeden z plakatów ogłaszający to wydarzenie został przybity gwoździami do drzewa przy ulicy Dworcowej. Gwoździe na górze plakatu zostały tak wbite, żeby nie można było ich wyjąć. Na dole jeden gwóźdź został wbity prawie cały, a drugi do połowy. Bardzo mi się nie podoba takie okaleczanie drzew, zwłaszcza w celach marketingowych. Warto zadać pytanie: Czy redakcji Forum Puszczykowo naprawdę zależy na drzewach, przyrodzie i tradycyjnym charakterze Puszczykowa? Według mnie takie okaleczanie drzew jest czystym barbarzyństwem. Plakat ten wciąż przymocowany jest do drzewa, mam nadzieję, że ten, który go zawiesił pofatyguje się, żeby go jak najszybciej zdjąć.
Fot. Maciej Krzyżański

Fot. Maciej Krzyżański
Fot. Maciej Krzyżański
Fot. Maciej Krzyżański

*Maciej  Krzyżański - mieszkaniec

wtorek, 9 maja 2017

Czy na puszczykowskie ulice wjadą TIR-y?

Maciej Krzyżański*

Most w Rogalinku Fot. http://www.mostypolskie.pl
Kilka dni temu do skrzynek mieszkańców Puszczykowa trafiła anonimowa ulotka, której treść bardzo mijała się z rzeczywistością. Publikuję zatem ulotkę, która dotarła do mieszkańców i odpowiedz burmistrza miasta Puszczykowa. Chciałem również dodać, że jestem zwolennikiem budowy nowego mostu w Rogalinku, który zastąpi stary. Obecny most jest niebezpieczny dla pieszych i rowerzystów, ze względu na brak chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia, przez co mieszkańcy Puszczykowa nie mogą np. bezpiecznie dojechać rowerem do kościoła w Rogalinku i do pałacu w Rogalinie. Nowy most będzie miał bezpieczną drogę rowerową i chodnik dla pieszych, co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa. Jestem również przeciwnikiem ruchu tranzytowego przez Puszczykowo, który powinien odbywać się drogami wojewódzkimi. Obecnie obowiązuje zakaz wjazdu TIR-ów do Puszczykowa, z którego jestem zadowolony, ponieważ jestem przeciwnikiem TIR-ów na puszczykowskich drogach. 
Obecne pobocze dla pieszych i rowerzystów prowadzące do mostu Fot. http://michael4550.bikestats.pl/522191,Glowny-cel-Kornik.htmlWjazd z drogi DW431 na ulicę Nadwarciańską. Przy drodze ustawiony zakaz wjazdu  samochodów ciężarowych (B-5) Fot. google.pl
*Maciej Krzyżański - mieszkaniec Puszczykowa 
Zdjęcie ulotki anonimowego autorstwa Fot. Maciej Krzyżański


Wyjaśnienie ws. anonimowej ulotki

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach do Państwa skrzynek pocztowych trafiła anonimowa ulotka, zawierająca całkowicie nieprawdziwe informacje. Wzbudziła ona spore zaniepokojenie, zatem chcę stanowczo i jednoznacznie wyjaśnić:

Nieprawdą jest, że ulice: Nadwarciańska, Ratajskiego i Dworcowa staną się drogami tranzytowymi dla samochodów ciężarowych. Miasto nigdy nie miało i nie ma takich planów.

Drodzy Mieszkańcy!

Władze Puszczykowa wraz z władzami Powiatu Poznańskiego chcą skorzystać z unijnego dofinansowania i zmodernizować ścieżkę rowerową w ulicy Poznańskiej (od ul. Wysokiej, aż do dworca PKP w Puszczykowie), która obecnie nie spełnia żadnych standardów bezpieczeństwa. Projekt będzie prawdopodobnie uwzględniał również wykonanie nowej nakładki asfaltowej jezdni na tej części ulicy Poznańskiej bez jej rozbudowy. Tylko na jednym odcinku ulica poszerzy się o 50 centymetrów, by spełniać warunki techniczne tego typu ulicy.

Miastu nie grozi też paraliż komunikacyjny wywołany korkami TIR-ów. Aktualny projekt organizacji ruchu dla ulicy Poznańskiej nie dopuszcza tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych. Takiego ruchu nie będzie również dopuszczał obecnie opracowywany nowy projekt organizacji ruchu dla całego Miasta. W świetle tego niezrozumiałe jest stawianie zarzutu, że ulicą Poznańską i dalej Wczasową, Cyryla Ratajskiego i Nadwarciańską będą jeździć kolumny ciężarówek.

Autorzy ulotki oskarżają o działania na szkodę mieszkańców Puszczykowa Powiat Poznański i sąsiednie gminy. Budowa nowej przeprawy przez Wartę w Rogalinku ma – według autorów ulotki – być dowodem na działalność szkodliwą wobec puszczykowian. Jest całkowicie odwrotnie! Grożące bez tej inwestycji zamknięcie mostu sprawiłoby, że ulicą Wysoką, a więc drogą nr 430, przejeżdżałyby te auta, które dziś drogą nr 431 – właśnie przez Rogalinek – docierają do Śremu czy Kórnika.

Podobne zdziwienie budzi stawianie zarzutu, że na wprost ulicy Nadwarciańskiej powstanie droga przez las i przeprawa przez Kanał Mosiński. Otóż las, przez który przebiegać by miała ta droga należy do Miasta Puszczykowa i bez zgody Rady Miasta nikt nigdy tej trasy nie wybuduje. A takiej zgody nie było ani w 2008 roku, gdy Gmina Mosina składała taki wniosek do opracowywanego przez ówczesne władze Puszczykowa Studium, ani w 2016 roku, gdy Gmina Mosina ponowiła swój wniosek do aktualnie opracowywanego Studium.


Szanowni Państwo!

Wszystkie przedstawione w tym oświadczeniu informacje są informacjami publicznymi. Zamiast niepotrzebnie Państwa niepokoić, autorzy ulotki mogli wystąpić do Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Jednak w moim przekonaniu nie chodziło im o ochronę miasta czy poznanie prawdy, a o wywołanie niepotrzebnego chaosu.

Z poważaniem,

Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa

niedziela, 7 maja 2017

Jak ma wyglądać Puszczykowo w przyszłości?Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces opracowania „Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa” i wzięcia udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w dniach 9.05.2017 r. – 30.05.2017 r.

Strategia zostanie opracowana w oparciu o diagnozę stanu miasta oraz na podstawie wielu spotkań z mieszkańcami, wywiadów pogłębionych oraz badań ankietowych.

Podczas pierwszej tury spotkań z mieszkańcami chcielibyśmy pochylić się nad uwarunkowaniami rozwoju miasta, określić jego czynniki rozwojowe, dokonać oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji społecznej z mieszkańcami, turystami i podmiotami gospodarczymi, a także przeprowadzić dyskusję nad wynikami wywiadów pogłębionych i badań ankietowych.

Druga tura spotkań posłuży wypracowaniu wizji rozwoju Puszczykowa i wyznaczeniu celów strategicznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania postulatów, które uważają za istotne z punktu widzenia rozwoju miasta.

Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone w czterech grupach tematycznych:
„Puszczykowo – Smart City”,
„Miasto aktywnej rekreacji”,
„Puszczykowo – regionalne centrum zdrowia i urody”,
„Marka Puszczykowo – kreowanie wizerunku miasta”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i liczymy na Państwa zaangażowanie!czwartek, 27 kwietnia 2017

Powstanie nowa droga rowerowa w Puszczykowie

Maciej Krzyżański*

Kilka lat temu wzdłuż ulicy Rzeczpospolitej Mosińskiej powstała droga rowerowa. Jest ona niezwykle popularna wśród rowerzystów. Jedynym jej mankamentem był to, że kończyła się na granicy Puszczykowa.
Lokalizacja inwestycji. Mapa BIP Puszczykowo
Mosińska ścieżka kończy się na granicy Puszczykowo Fot. google.pl

Puszczykowo otrzymało dofinansowanie na budowę węzłów przesiadkowych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko". Dzięki temu dofinasowaniu zostanie wybudowana droga rowerowa od ulicy Rzeczpospolitej Mosińskiej, wzdłóż ulicy 3 Maja. Kończyć się będzie na dawnym przejeżdzi kolejowym na ulicy 3 Maja. Wartość inwestycji to około 368 tyś. PLN.

Cieszą mnie te inwestycje, które w pełni wspierałem podczas dyskusji na komisjach i Sesji Rady Miasta. Mam nadzieję, że to początek budowy prawdziwej siedzi dróg rowerowych na terenie Puszczykowa. 

Maciej Krzyżański - radny Rady Miasta Puszczykowa

wtorek, 25 kwietnia 2017

Czy miasto chce wyciąć drzewa na grobli?

Aleksandra Adamska*

Do centrum Puszczykowa wiedzie kilka dróg. Jedną z nich jest urokliwa trasa na grobli, otoczona z obu stron drzewami, wiodąca od drogi wojewódzkiej do dworca w Puszczykowie. Droga ta jest wizytówką Puszczykowa! Wjeżdżający mogą się czuć jakby wkraczali do magicznej krainy. Najbardziej tajemnicza trasa ta jest nocą, jesienią, wtedy gdy mgły unoszą się na groblą i w ogóle nad trasą, a nieoświetlona szosa jest mroczna, tajemnicza. Tak blisko ludzkich siedzib, a jednocześnie tak blisko natury. Ta droga współtworzy klimat Puszczykowa, a zniszczenie jej byłoby niewyobrażalnie wielkim błędem.
Grobla między drogą wojewódzką a dworcem Fot. google.pl

Grobla między drogą wojewódzką a dworcem Fot. google.pl


Obecnie Urząd Miasta Puszczykowa chce zniszczyć tą trasę. Chce ją poszerzyć, usunąć drzewa, oświetlić. O ile oświetlenie może i by się przydało, to poszerzenie drogi i usunięcie drzew uważam za barbarzyństwo. Dlaczego Urząd Miasta chce zniszczyć tę jedyną w swoim rodzaju drogę? Dlaczego nie zdecyduje się na poszerzenie którejś z innych dróg wiodących do Puszczykowa? Przecież można pozostawić tę drogę w stanie niezmienionym (z wyjątkiem okresowych prac naprawczych nawierzchni itp.), a poszerzyć, oświetlić, "ulepszyć" którąś z innych dróg.

*Aleksandra Adamska - mieszkanka Puszczykowa 

Czy las między ulicą Wspólną a 3 Maja będzie zniszczony?

Maciej Krzyżański*

Na Komisji Budżetu i Rozwoju, która odbyła się w dniu 24 kwietnia przedstawiciele Urzędu Miasta zaprezentowali pomysł budowy tunelu samochodowego pod torami. Tunel ma zastąpić dawny przejazd na ulicy 3 Maja, ale ma być zlokalizowany w innym miejscu (bardziej na północ). Urząd Miasta planuje przedłużyć ulicę Moniuszki, która ma być poprowadzona przez lasek. W lasu zostanie wyprowadzony tunel oraz rozjazdy do nowej drogi. Od strony Niwki tunel ma zaczynać się przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i 3 Maja. Po zrealizowaniu inwestycji planuje się zamknięcie drogi biegnącej między torami a laskiem (Wspólna/3 Maja). Dodatkowo będzie wycięte wiele drzew w lasu, który jest popularnym miejscem spacerowym dla okolicznych mieszkańców. 

Czy tam będzie wyglądać tunel i nowa droga? 
Czy las między ulicą Wspólna, a Kochanowskiego zostanie zniszczony? 

Uważam, że projekt tunelu zaprezentowany na komisji jest zły, gdyż poważnie ingeruje w las między ulicami Jastrzębią/Kochanowskiego/Wspólną/Czarną, który jest popularnym miejscem spacerowym dla okolicznych mieszkańców. Dodatkowo prawdopodobne jest, że ruch z DW431 skieruje się teraz na puszczykowskie ulice. Bardziej sensownym pomysłem jest budowa w miejscu przejazdu na ulicy 3 Maja tunelu pieszo-rowerowego, który zajmie dużo mniej miejsca.

Uważam, że miasto Puszczykowo powinno dążyć do zabezpieczenia lasu między ulicami Kochanowskiego a Wspólną. Nie można dopuścić do jego zniszczenia.

*Maciej Krzyżański - radny Rady Miasta Puszczykowa

piątek, 14 kwietnia 2017

WIELKANOCNE SPOTKANIE W REZYDENCJI SENIORA

W środę 5 kwietnia dzieci z grupy „0” odwiedziły Rezydencję Seniora w Puszczykowie z programem artystycznym przedstawiającym tradycje i zwyczaje wielkanocne. Młodzi artyści w krakowskich strojach pięknie śpiewali, tańczyli i deklamowali wierszyki dostarczając tym samym pensjonariuszom rezydencji wiele radości i wzruszeń. Dzieci przekazały palmy wielkanocne wykonane przez uczestników konkursu oraz wykonane przez przedszkolaków kartki świąteczne. Radość i wzruszenie na twarzach Seniorów były dla dzieci największą nagrodą.
To już nasza druga wizyta w Rezydencji Seniora i na pewno nie ostatnia!
Tego samego dnia nasze przedszkole przekazało palmy wielkanocne i kartki świąteczne z życzeniami wszystkim chorym znajdującym się w hospicjum przy szpitalu w Puszczykowie.