niedziela, 16 lipca 2017

Puszczykowo gościło Chateaugiron

Puszczykowo przez kilka dni gościło francuskich przyjaciół z miasta Chateaugiron w Bretanii. W tym roku przypadała 20 rocznica współpracy w ramach Stowarzyszenie Puszczykowo – Chateaugiron. Z okazji jubileuszu ukazało się Wydanie Specjalne Echa Puszczykowa. W dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 15.00 na Rynek w Puszczykowie odbyła się uroczystość podczas której przemawiali przedstawiciele miasta Puszczykowa, Chateaugiron, stowarzyszeń. Na płycie Rynku odbył się pokaz tańców z czasów Ludwika XV i jego żony Marii Leszczyńskiej w wykonaniu Sucholeskiego Zespołu Tańca Dworskiego imienia Wojciecha Bogusławskiego Corona Florum.  


wtorek, 4 lipca 2017

Drzewa na grobli w Puszczykowie ocaleją?

Maciej Krzyżański*

Temat drzew na grobli w Puszczykowie wzbudził olbrzymi zainteresowanie mieszkańców Puszczykowa. Grobla wraz z drzewami jest piękną bramą do naszego miasta, która jest niejako charakterystyczną wizytówka naszej miejscowości. Kiedy Puszczykowo przystępowało do tematu przebudowy ścieżki na grobli wyraziłem negatywną opinię ze względu na brak konkretnych informacji na temat projektu przebudowy. Na Sesji Rady Miasta postulowałem znalezienia alternatywnej trasy dla ścieżki rowerowej, która omijałaby najstarsze drzewa. Na kolejnym posiedzeniu tym razem Komisji Budżetu i Rozwoju przedstawiono koncepcję Jak się potem okazało pierwotna wczesna koncepcja zakładała wycinkę najstarszych drzew, tworzących aleję. Wyraziłem wtedy opinię, że należy poszukać innych rozwiązań, które zminimalizują wycinkę drzew. Dodałem również postulać, że  Puszczykowo w ramach modernizacji powinno dosadzić brakujących w alei drzew w ramach projektu przebudowy ścieżki. Dodać należy, że od czterech lat zabiegam o oświetlenie ścieżki na grobli, czego jestem bezwzględnym zwolennikiem, bo to jedyny wjazd do Puszczykowa od północy. Powstająca pętla autobusów w Łęczycy pozwoli mieszkańcom Puszczykowa docierać właśnie z Łęczycy piechotą albo rowerem. Na szczęście udało się wprowadzić zmiany w koncepcji ścieżki, polegające na przesunięciu ścieżki, które pozwolą na ocalenie większości ze starych drzew. Pozwolę sobie zacytować informację jaką dostałem z Urzędu Miasta Puszczykowa:

"w przesłanym Państwu w piątek materiale dotyczącym przebudowy ścieżki rowerowej i drogi na grobli znalazły się zmiany postulowane przez Burmistrza, Radnych i mieszkańców miasta. Zlecona przez Burmistrza zmiana przebiegu ścieżki rowerowej na odcinkach, na których było to możliwe, pozwoliła na pozostawienie 23 drzew o największych średnicach (o pierśnicy pow. 100 cm, czyli średnicy na wysokości 130 cm - pow. 32 cm.), w większości znajdujących się w pasie pomiędzy ścieżką rowerową a drogą. Spowodowało to konieczność przeznaczenia do wycięcia 13 drzew o mniejszych średnicach (5 szt. o średnicy 16-32 cm i 8 szt. o średnicy poniżej 16 cm), po zewnętrznej stronie ścieżki. Wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie największych drzew oraz szpaleru po obu stronach drogi. 
Wbrew pojawiającym się informacjom wycinka drzew nie jest związana z inwestycją w nową nawierzchnię drogi powiatowej. Jedynie 2 drzewa stojące obecnie w granicy drogi po prawej stronie jadąc od strony Łęczycy zostały przeznaczone do wycięcia jako zagrażające uczestnikom ruchu - są one zlokalizowane obecnie tuż przy krawędzi drogi. 

Powyższe informacje są również przedstawione na rysunku w pliku Rys.2_Plan zagospodrowania.pdf - oznaczone zostały konkretne drzewa do wycinki oraz przebieg ścieżki rowerowej i drogi - z pasem rozdzielającym z pozostawionymi drzewami.
Dodatkowo w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego wprowadzono zapis mówiący o zobowiązaniu projektanta do oceny stanu istniejących drzew i wskazania jedynie drzew kolidujących z projektowanymi obiektami. Ostateczną decyzję administracyjną w sprawie wycinki będzie wydawał Burmistrz Miasta. W kosztorysie projektu została ujęta również pozycja związana z nasadzeniami drzew."

Grobla i znak ostrzegawczy "Miękkie pobocze" Fot. Maciej Krzyżański 
Brzydkie barierki przy ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Malownicza Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa na ścieżce Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa na ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzewa na grobli Fot Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Ścieżka rowerowa osuwa się Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli fot. Maciej Krzyżański
Drzewa przy ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Okropne barierki Fot. Maciej Krzyżański
Staw przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Łąki przy grobli Fot. Maciej Krzyżański 
Przepust kanału Fot. Maciej Krzyżański 
Łąki i kanał Fot. Maciej Krzyżański 
Groblą poruszają się autobusy ZTM Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Ścieżka rowerowa w Łęczycy łączy się z ścieżką na grobli Fot. Maciej Krzyżański
Przez groblę przeprowadzona jest ścieżka R-9 "Pierścienia wokoło Poznania" Fot. Maciej Krzyżański

Grobla w 1979 roku Fot. Ze zbiorów Macieja Krzyżańskiego

*Maciej Krzyżański - radny Rady Miasta Puszczykowa 

wtorek, 13 czerwca 2017

Most w Rogalinku powstanie

Maciej Krzyżański*

Jak wynika z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem, że zostanie zrealizowana budowa mostu w Rogalinku. Temat w ostatnim czasie wzbudził kontrowersje. Przeciwnicy budowy mostu mówili o tym, że zwiększony tonaż pozwoli na wjazd TIRów na drogi Mosiny i Puszczykowa. Zwolennicy budowy mostu podnosili temat zwiększenia bezpieczeństwa, gdyż przy nowym moście ma być poprowadzona ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Faktem było, że most w Rogalinku jest w fatalnym stanie technicznym, gdyż został wybudowany w 1960 roku. 


http://www.digart.pl/zoom/7591740/Most_w_Rogalinku.html
Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który chce przeprowadzić inwestycje w ramach funduszy unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania i wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych Zarząd przystąpi do ogłoszenia przetargu, który ma odbyć się jeszcze w tym roku. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 768 m. Nowy most, jak i cała trasa projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 powstanie na północ od obecnego przebiegu drogi. Początek budowy mostu znajdować się będzie na wysokości ul. Niwka Stara (okolice oczyszczalni), koniec – na skrzyżowaniu ul. Północnej a Wodnej (w tym miejscu most zejdzie na stary ślad). Na dojazdach pojawią się prawdopodobnie dwie zatoki autobusowe/techniczne.

Stary most będzie otwarty przez cały okres inwestycji. Zostanie rozebrany po odebraniu nowego mostu. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 44 miliony złotych. 

Cieszę się, że tej inwestycji, gdyż powstanie bezpieczna ścieżka rowerowa i chodnik do Rogalinka, który jest atrakcyjny pod względem turystycznym i krajobrazowym. Docelowo ma powstać ścieżka rowerowa do Rogalina, co będzie wielkim udogodnieniem dla mieszkańców Puszczykowa. 

*Maciej Krzyżański - mieszkaniec Puszczykowa 

niedziela, 4 czerwca 2017

Dzień, który zmienił Polskę – 4 czerwca 1989 roku.

Maciej Krzyżański 

W tym roku mija 28 lat od wyborów czerwcowych 1989 roku. Zdarzenie to zmieniło całkowicie rzeczywistość w Polsce. Wybory są pewną cezurą między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Rzeczpospolitą Polską. Wyzwolona została niesamowita energia społeczna, która pobudzała zwykłych ludzi do działania. Cieszono się z nowych swobód, takich jak wolność słowa, wolny handel, wolność polityczna. Polacy spragnieni byli powiewu świeżości i możliwości wpływu na rzeczywistość poprzez kartkę wyborczą.

Komisja Wyborcza 4 czerwca 1989 roku. 

Polska w latach 1944-1989 była krajem w którym stłamszono, bądź starano się stłamsić niezależne stowarzyszenia, organizacje społeczne, życie obywatelskie, partie polityczne prawicowe i lewicowe – czyli ogół życia ludzkiego. Bezpieczni byli ludzie, którzy nic nie robili. Problemy zaopatrzeniowe np. braki mięsa czy papieru toaletowego stawały się tematami ogólnopaństwowymi omawianymi w prasie i telewizji. Ludzie czuli się przygnieceni przez monopolistyczne państwo. Przyczyniło się to do wystąpień wolnościowych w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981. 

Największym mankamentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był brak wolności słowa. Nowomowa dominowała w książkach, prasie, telewizji, co było niezwykle irytujące dla zwykłego człowieka. Ówczesne władze starały się stworzyć nieskazitelny wizerunek swojego panowania. Dlatego tuszowano fakty historyczne o których powszechnie wiedziano. Władza mówiła o ciągłym wzroście oraz o niesamowitym rozwoju PRL, co nie znajdowało pokrycia w zwykłym życiu. Przyczyniło się do wielkiego niezadowolenia zwykłych ludzi, ciężko pracujących na swój byt. Ukoronowaniem działań wolnościowych była „Solidarność”, która połączyła wszelkie warstwy i klasy społeczne w jeden ruch mający za zadanie pokazać niezadowolenie z braku podstawowych wolności w Polsce. Ludzie na chwilę poczuli się upodmiotowieni i samorządni. Był to czas niezwykłej radości, samopomocy i pewnej wolności słowa, który zakończył się wprowadzeniem „Stanu Wojennego”. 

Po wprowadzaniu czołgów na ulicę w dniu 13 grudnia 1981 roku rozpoczął się okres smutny. Społeczeństwo zostało częściowo stłamszone. Jednak w podziemiu działała konspiracja drukująca na powielaczach prasę, książki. Organizowano życie samorządowe i obywatelskie w oderwaniu od realiów panujących w kraju. Władza widząc, że nie można utrzymać starego zdegenerowanego sytemu postanowiła podjąć rozmowy z Kościołem i opozycją. Doprowadziło to do Okrągłego Stołu w 1989 roku. Od lutego do kwietnia 1989 roku prowadzone były rozmowy między opozycją demokratyczną a władzami PRL. W wyniku tych negocjacji postanowiono przeprowadzić wybory kontraktowe. Datę wyborów wyznaczono na 4 czerwca 1988 roku. W kwietniu 1989 roku utworzono „Komitet Obywatelski”, który miał w imieniu „Solidarności” prowadzić kampanie wyborczą. Jednym z komitetów terenowych był „Komitet Obywatelski w Puszczykowie”, który na terenie naszego miasta pomagał w organizacji i agitacji podczas wyborów czerwcowych. 

Dzień 4 czerwca 1989 zapadł wielu osobom w pamięć. Przed wyborami zaczęła wychodzić wolna prasa jak np. Tygodnik „Solidarność”. W mediach pełno było opozycjonistów, którzy mogli cieszyć się wolnością wypowiedzi. Całe stronnice gazet były zajęte przez pierwszorzędne nazwiska opozycjonistów. Wszyscy żyli atmosferą wolnych wyborów. Sam dzień miał atmosferę podniosłą, gdzie czuć było „wiatr zmiany”. Można było przeprowadzać nieskrępowaną agitację nawet przed lokalami wyborczymi. Do wyborów w Puszczykowie szło bardzo dużo osób. Ludzie bardzo życzliwie odnosili się do przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego. Ludzie czuli się wolni. Dniem wielkich emocji, był dzień ogłoszenia wyników wyborczych, kiedy to „Solidarność” odniosła pełne możliwe zwycięstwo. 

Komitet Obywatelski w Puszczykowie po wyborach 1989 roku zaczął wydawać „Biuletyn Informacyjny” W pierwszym numerze zamieszczono oświadczenie w którym czytamy:” Komitet Obywatelski w Puszczykowie zawiązał się z inicjatywy ludzi, którzy od roku 1980 związali się z ideą „Solidarności” i po wszystkich niepowodzeniach, nie tylko stanu wojennego, pozostali jej wierni. [...] Społeczeństwo polskie wyraziło swą wolę w czerwcowych wyborach do Sejmu i Senatu, choć wybory te nie były całkiem wolne. Był to jednak wywalczony przy „okrągłym stole” kompromis historyczny, dzięki któremu dokonały się istotne zmiany w życiu publicznym”. Zaraz po wyborach powstał pierwszy niekomunistyczny rząd po II wojnie światowej premiera Tadeusza Mazowieckiego. Rozpoczęto zmiany, które na trwałe zmieniły Polskę. 

W Puszczykowie środowiska demokratyczne metodą prób i błędów zaczęły budować samorząd terytorialny. Praca nie była łatwa, gdyż chciano w szybki sposób zmienić na lepsze naszą miejscowość. Komitet Obywatelski skupił pięćdziesiąt osób, które poświęciły własny czas w celu organizacji życia obywatelskiego i zrębów samorządności na przełomie 1989 i 1990 roku. Podsumowaniem tych starań były pierwsze wolne wybory samorządowe w 1990 roku. Dzisiaj, po wielu latach działalności samorządu, możemy cieszyć się z wolności wyrażania opinii. Proces wdrażania nowoczesnej demokracji trwa długi czas i jeszcze się niestety nie skończył. 


*Maciej Krzyżański - mieszkaniec Puszczykowa 

środa, 10 maja 2017

O plakacie Forum Puszczykowo przybitym gwoździami do drzewa

Maciej Krzyżański*

Od kilku dni reklamowane jest dzisiejsze spotkanie firmowane przez Forum Puszczykowo. Jeden z plakatów ogłaszający to wydarzenie został przybity gwoździami do drzewa przy ulicy Dworcowej. Gwoździe na górze plakatu zostały tak wbite, żeby nie można było ich wyjąć. Na dole jeden gwóźdź został wbity prawie cały, a drugi do połowy. Bardzo mi się nie podoba takie okaleczanie drzew, zwłaszcza w celach marketingowych. Warto zadać pytanie: Czy redakcji Forum Puszczykowo naprawdę zależy na drzewach, przyrodzie i tradycyjnym charakterze Puszczykowa? Według mnie takie okaleczanie drzew jest czystym barbarzyństwem. Plakat ten wciąż przymocowany jest do drzewa, mam nadzieję, że ten, który go zawiesił pofatyguje się, żeby go jak najszybciej zdjąć.
Fot. Maciej Krzyżański

Fot. Maciej Krzyżański
Fot. Maciej Krzyżański
Fot. Maciej Krzyżański

*Maciej  Krzyżański - mieszkaniec