wtorek, 13 września 2016

Działalność Straży Miejskiej w Puszczykowie w czasie wakacji

Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 10 czerwca do 28 lipca 2016 r. 
 
Siedziba Straży Miejskiej Fot. Maciej Krzyżański

Interwencje – 256 interwencji zrealizowanych przez Straż Miejską w Puszczykowie. 

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej UM 14 interwencji dotyczących uszkodzonych jezdni, studzienek, znaków drogowych, awarii oświetlenia oraz podrzuconych śmieci. Do firmy Eko-Rondo 2 zgłoszenia dotyczące padliny na ulicach miasta oraz 12 zgłoszeń dotyczących zalanych ulic na terenie miasta po burzy. Do CAS 1, do Policji 2, do OSP 1 udzielono również pomocy prawnej jednostce Straży Miejskiej w Poznaniu. W omawianym okresie odłowiono również 4 psy, które przewiezione zostały do przytuliska w Łęczycy.

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 47 osób.

Pouczeni. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wystawiono 111 żółtych kart, natomiast 43 żółte karty zastosowano w stosunku do rowerzystów niestosujących się do nakazu poruszania się po wyznaczonej ścieżce rowerowej. 5 osób pouczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na terenie miasta (spalanie odpadów zielonych oraz niedopilnowanie zwierzęcia). Założono również 14 blokad na koła pojazdów zaparkowanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Ukarani. W terminie od 10 czerwca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r. wystawiono 13 mandatów karnych na kwotę 2,200.00 zł (parkowanie w miejscu niedozwolonym, inne wykroczenia porządkowe).

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem było działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek). 

W dniu 16.06.2016 r. uzyskano informację o potrąconym przez samochód psie, po przybyciu na miejsce psa odłowiono oraz przewieziono do gabinetu weterynarii. W dniu 28.06.2016 r. otrzymano informację o rozszczelnieniu instalacji gazowej na ul. Słowackiego/Fiedlera. Do czasu usunięcia awarii zabezpieczono miejsce zdarzenia.

W dniu 30.06.2016 r. uzyskano informację o NN starszym mężczyźnie błąkającym się po ul. Czarnieckiego. W trakcie przeprowadzonej rozmowy okazało się, iż NN mężczyzna w związku z chorobą alzheimera posiada przy sobie kartkę z danymi osobowymi oraz adresem zamieszkania. Mieszkańca Puszczykowa odwieziono do domu. W dniu 04.07.2016 r. otrzymano informację o zakopanym martwym psie na zakolu Warty. Po przybyciu na miejsce wezwano Eko-Rondo celem usunięcia padliny. W dniu 04.07.2016 r. uzyskano informację o porzuconym pojeździe na ul. Niwka Stara. Po dokonaniu czynności sprawdzających ustalono właściciela pojazdu. Po skontaktowaniu się z nim pojazd w dniu 5.07.2016 r. został usunięty. W dniu 6.07.2016 r. wspólnie z patrolem Straży Parku WPN przeprowadzono kontrolę posesji na ul. Wczasowej przy której znajdowały się dwa wraki pojazdów. W związku z powyższym Straż Parku wystosowała pismo do właściciela z prośbą o usunięcie ich z terenów WPN. W dniu 07.07.2016 r. otrzymano informację od proboszcza parafii pw. Św. Józefa w Puszczykówku o zagrożeniu przewrócenia się dwóch drzew na parking kościelny oraz ul. Dworcową. Wezwano inspektora ds. ochrony środowiska, która podjęła decyzję o natychmiastowym usunięciu drzew z uwagi na stwarzane zagrożenie. Miejsce zostało zabezpieczone przez SM w Puszczykowie. W dniu 15.07.2016 r. na ul. Nowe Osiedle w trakcie patrolu do radiowozu podeszła uczennica Gimnazjum nr 2 (p. Konieczna) z informacją o znalezieniu na ławce telefonu komórkowego. Po ustaleniu właściciela telefonu oraz uzgodnieniu terminu odbioru, telefon przekazano właścicielowi. Zobowiązano go również do podziękowania p. Koniecznej za postawę godną szacunku oraz wyróżnienia. W tym samym dniu w czasie patrolu ul. Przecznica przed pojazdem SM w Puszczykowie przewróciło się drzewo. Poproszono o pomoc pracowników firmy Enea, którzy w tym czasie usuwali skutki silnego wiatru (przewrócone drzewo oraz zerwana linia elektryczna) na ul. Zapłaty o pomoc w usunięciu drzewa. W dniu 15.07.2016 r. uzyskano informację o leżącym mężczyźnie na peronie na dworcu w Puszczykówku. Po przybyciu na miejsce okazało się, iż mężczyzna ten znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie. Po uzyskaniu opinii lekarskiej mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie. 

W dniu 19.07.2016 r. otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie na ul. Rynek. Po przybyciu na miejsce i wylegitymowaniu mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania. 


W dniu 20.07.2016 r. uzyskano informację o wężu nieznanego gatunku, znajdującym się na terenie posesji. Po przybyciu na miejsce i odłowieniu węża (którym okazał się zaskroniec), przekazano go Straży Parku WPN. W dniu 26.07.2016 r. otrzymano zgłoszenie o dziecku bez opieki na ul. Jarosławskiej. Po przybyciu na miejsce i ustaleniu danych osobowych dziecka przewieziono je do miejsca zamieszkania oraz przeprowadzono rozmowę profilaktyczną z opiekunem.


Komendant Straży Miejskiej


Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 29 lipca do 11 sierpnia 2016 r. 

Interwencje – 80 interwencji zrealizowanych przez Straż Miejską w Puszczykowie. 

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej UM 4 interwencje dotyczące uszkodzonych zapadniętych chodników oraz podrzuconych śmieci na terenie miasta. W omawianym okresie odłowiono również 3 psy, 1 przewieziony został do przytuliska w Łęczycy, pozostałe dwa po odłowieniu oraz identyfikacji przekazano właścicielom. 

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 13 osób. 

Pouczeni. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wystawiono 21 żółtych kart, zastosowano również znaczną ilość pouczeń w stosunku do rowerzystów, niestosujących się do nakazu poruszania się po wyznaczonej ścieżce rowerowej. 5 osób pouczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na terenie miasta. Założono również 5 blokad na koła pojazdów zaparkowanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Ukarani. W okresie od 29 lipca 2016 r. do dnia 11 sierpnia 2016 r. wystawiono 6 mandatów karnych na kwotę 1,400.00 zł za wykroczenia w ruchu drogowym oraz wykroczenia porządkowe popełnione na terenie miasta (m.in. zakłócenie spokoju na terenie miasta poprzez głośne słuchanie muzyki). 

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem było działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek). W dniu 02.08.2016 r. otrzymano zgłoszenie o plamie oleju znajdującej się przy warsztacie samochodowym na ul. Poznańskiej. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem, który zobowiązał się usunąć z drogi pojazd powodujący zanieczyszczenie. W dniu 09.08.2016 r. otrzymano informacje o znalezionym przy posesji na ul. C. Ratajskiego ptaku objętym ochroną, który przewieziony został do ośrodka leśnego w Czempiniu. W dniu 09.08.2016 r. przeprowadzono interwencję w mieszkaniu w hotelu na ul. Kraszewskiego spowodowaną zakłócaniem porządku poprzez głośne słuchanie muzyki, właścicielkę lokalu ukarano mandatem karnym. W dniu 10.08.2016 r. otrzymano zgłoszenie o podrzuconych śmieciach na terenie należącym do miasta na ul. 3 Maja, nie udało się ustalić sprawcy, teren ten poddano natomiast dalszemu monitorowaniu. 

Sporządził: 

z up. komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie 

Wojciech Hahuła

2 komentarze:

  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń
  2. Straż miejska ma to do siebie ze w pewnym zakresie jest również uprawiona do wystawiania mandatów karnych. Jeśli już dostaniemy taki mandat to najlepiej poprzez https://zaplacmandat.pl/ opłacić go bezpośrednio przez internet. Wtedy mamy pewność, że zdążymy przed 7 dniami się z mandatu rozliczyć.

    OdpowiedzUsuń