sobota, 22 października 2016

Piotr i Paweł w Puszczykówku?

 Już 24 października o godz. 17:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Społecznych. Jednym z tematów będzie miejscowy plan dla terenów, gdzie planowane jest powstanie sklepu Piotr i Paweł. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą zabrać głos i wypowiedzieć się na ten temat. Poniżej podajemy tematy, którymi będzie zajmować się wspólne posiedzenie komisji:
 
Piotr i Paweł Fot. Przegląd Kupiecki
  1.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    - zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
    - zmian w uchwale budżetowej,
    - wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości,
    - uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
  2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz