środa, 30 listopada 2016

Zbieramy podpisy dla willi Mimoza

Miasto Puszczykowo ubiega się o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja willi „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne". Obecny stan tego zabytkowego obiektu jest katastrofalny i wymaga kapitalnego remontu aby przywrócić jego dawny blask. W zleconej przez Urząd Miejski dokumentacji projektowej założono odtworzenie historycznego charakteru budynku wraz z jego przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej. Całość prac została uzgodniona z konserwatorem zabytków.

Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na realizacji prac remontowych - w jej wyniku „Mimoza" stanie się miejscem integrującym lokalną społeczność. W odnowionych pomieszczeniach organizowane będą spotkania kulturalne i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu również aktywnie działające w naszym mieście organizacje pozarządowe, a centrum edukacji ekologicznej EkoInfo, będzie mogło rozwinąć swoją działalność.


Zakres projektu, w połączeniu z obecnym stanem budynku oraz koniecznością przeprowadzenia prac o charakterze restauratorskim, wpływa na wysokie koszty realizacji przedsięwzięcia, sięgające 4 mln złotych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% całości kosztów projektu. Jednym z kryteriów oceny projektów w konkursie jest „skala społecznego poparcia dla planowanej interwencji, wyrażona w formie załączonych do wniosku list poparcia mieszkańców oraz deklaracji poparcia wystawionych przez podmioty zainteresowane realizacją projektu". Stąd nasz gorący apel do wszystkich mieszkańców o podpisywanie się na listach poparcia, które wyłożone są w Urzędzie Miejskim, Bibliotece, szkołach i innych miejscach publicznych. Nasze wspólne zaangażowanie może zadecydować o przyznaniu dotacji i realizacji projektu mającego tak wielki wpływ na przestrzeń publiczną, integrację społeczną mieszkańców oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Po listę podpisów wystarczy zwrócić się pod adres krzyzanskimaciej@gmail.com 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz