wtorek, 30 sierpnia 2016

Czy ogródek lodziarni Piskorskiej zniknie?

Maciej Krzyżański*

Wczoraj podałem do wiadomości, że pojawiła się spółka, która chce wybudować sklep sieci Piotr i Paweł. Informacja została podana na gorąco i zawierała tylko ogólny zarys decyzji. Dzisiaj podam szczegóły propozycji inwestycji, która może zostać zrealizowana przy ulicy Moniuszki w Puszczykówku. 
Czy ogródek Piskorskiej zniknie? Fot. Maciej Krzyżański

1. Akt Notarialny został zawarty 11 lipca 2016 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ulicy Podleśnej 4. Został podpisany między spółką AREA PERFEKTA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 10/6 a burmistrzem Andrzejem Balcerkiem działającym w imieniu Puszczykowa 

2. Porozumienie oraz oświadczenie poddaniu się do egzekucji dotyczy inwestycji realizowanej przez Spółkę w postaci obiektu handlowo-usługowego oraz parkingu realizowanej na działce 252/8, obręb Niwka, arkusz 3, która jest własnością spółki. 

3. Obiekt ma mieć 1200 m2 oraz 750 m2 powierzchnie sprzedaży. W obiekcie ma znajdować się sklep Piotr i Paweł. 

4. Spółka "wykona w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania, zgodnej z wnioskiem Spółki, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowo-usługowego [...] przebudowę ulicy Moniuszki  polegającej na budowie dodatkowego pasa jezdni w pasie drogowym ulicy Moniuszki" czyli na działce 252/6 (która jest własności Miasta); na odcinku wzdłuż działki 252/8 (działka inwestora); na części działki 252/2 (ogródek Piskorskiej, jeśli ten stanie się własnością Miasta); i  części działki 251/2 (róg ulicy Moniuszki i Dworcowej)

5. Spółka wykona "na swoim gruncie, ogólnodostępny, całodobowy, nieodpłatny parking na co najmniej 75 miejsc postojowych służących do obsługi obiektu" Parking ma służyć mieszkańcom Puszczykowa, jako parking parkuj i jedz koleją. 

6. Spółka ma wykonać pas zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy Moniuszki. Nasadzi pas zieleni złożony z drzew o zwartym pokroju i krzewów o dolnym piętrze, które mają stanowić przegrodę optyczną. 


Moje wątpliwość budzi sens budowy sklepu Piotr i Paweł w Puszczykowie, gdyż działają u nas już dwa sklepy Arturo, które proponują podobny asortyment. Budowa trzeciego pasa na ulicy Moniuszki jest całkowicie chybiona, gdyż nie rozwiąże problemu komunikacyjnego tego rejonu miasta polegającego na likwidacji przejazdu na ulicy 3 Maja. Budowa 3 pasa ruchu może doprowadzić do likwidacji ogródka kawiarni Piskorskiej, który jest niezwykle popularny wśród mieszkańców Puszczykówka. Wycinka drzew wzdłuż ulicy Moniuszki jest również posunięciem bardzo negatywnym.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz