wtorek, 3 października 2017

Moje wnioski do budżetu Puszczykowa na 2018 rok

Maciej Krzyżański*

Pod koniec każdego roku radnym miasta Puszczykowa przysługuje prawo złożenia wniosków do budżetu miasta Puszczykowa. Wnioski potem rozpatrywane są przez burmistrza miasta, który uwzględnia albo nie wnioski radnych. Od 2014 roku co roku składam wnioski do budżetu miasta. W tym roku złożyłem następujące:


1. Wnioskuję w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie środków na modernizację ulicy Leśnej. Ulica Leśna jest najbardziej zaniedbaną spośród miejskich ulic, udowodniły zdjęcia wykonane na zlecenia Urzędu Miasta Puszczykowa. Konieczne jest nałożenie nakładki na asfalt, regulacja studzienek oraz ułożenie nowego chodnika, co zwiększy komfort mieszkańców. Trzeba zniwelować ubytki w asfalcie, które obecnie powodują wielkie niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów.

2. Wnioskuję w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie środków na budowę ulicy Mazurskiej. Dla ulicy Mazurskiej wykonywana jest już dokumentacja techniczna. Utwardzenie ulicy zwiększy komfort zamieszkania przy tej ulicy.

3. Wnoszę w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie środków na wymianę chodnika (kolejny etap) przy ulicy Dworcowej. Wnoszę również o zabezpieczenie środków na regulację wysokości chodników oraz wyznaczenie przejść dla pieszych, co uspokoi ruch na ulicy Dworcowej i zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

4. Wnoszę o zabezpieczenie środków na modernizację placu między apteką a policją przy ulicy Poznańskiej. Proces miałby polegać na budowie drogi (wyjazd z hali widowiskowo – sportowej), wyznaczeniu miejsc na miejsca targowe wraz ze stoiskami, nasadzeniu zieleni. Na placu muszą zostać zachowane lipy. Na placu proponuję również ustawić obelisk z okazji 100-lecia Niepodległości przypominający o Powstaniu Wielkopolskim i o tym, że projekt orła powstańczego powstał w Puszczykowie. Przy obelisku można ustawić dwa maszty na flagi.

5. Wnoszę o zabezpieczenie 60 tysięcy złotych na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

6. Wnoszę o zabezpieczenie środków na wyposażenie placu zabaw „Polanka” przy ulicy Mazurskiej w wysokości 10 tysięcy złotych. Proponuję, żeby miasto skorzystało z rządowego programu Otwartych Stref Aktywności w celu kompleksowego zagospodarowania Polanki i przestrzeni wokół placu zabaw. Artykuł o tym: http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/177478/100-mln-zl-na-strefy-aktywnosci-w-gminach

7. Wnoszę o zabezpieczenie środków na prace przy budynku komunalnym przy ulicy Poznańskiej 4 „Letnisko Silva” polegające na oczyszczeniu ceglanej fasady. Przy pracach należy zabezpieczyć zabytkowe napisy „Letnisko Silva” oraz „Restauracja”. Można również uzupełnić braki w ceglanej elewacji. Prace te poprawią wizualnie jakość przestrzeni publicznej na ulicy Poznańskiej.

8. Wnoszę o wymianę/budowę stojaków rowerowych w Puszczykowie przy Urzędzie Miasta, Bibliotece Miejskiej na Rynku, willi Mimoza, Szkole Podstawowej. Przy tych miejscach powinny stanąć stojaki nowego typu z zaczepem o ramę.

9. Wnoszę o zabezpieczenie środków na budowę miejsca widokowego na górze Mojżesza. Proponuję, aby miasto przeprowadziło rozmowy względem dzierżawy terenu, a następnie stworzyło miejsce widokowe z którego będzie można oglądać panoramę Puszczykowa (w tym halę widowiskowo – sportową). Na punkt widokowy prowadziłyby z ulicy Wysokiej drewniane schodki.

10. Wnioskuję o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie funduszy na strategię uspokojenia ruchu w Puszczykowie.

11. W imieniu mieszkańców wnioskuję o zabezpieczenie funduszy na sterylizację kotów i psów. W ościennych gminach są prowadzone podobne programy, co można przenieść na grunt Puszczykowski.

12. Wnoszę o zabezpieczenie środków na realizację gabinetów lekarskich i stomatologicznych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2.

13. Wnioskuję w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie środków na budowę parkingów wzdłuż ulicy Dworcowej.

14. Wnioskuję w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie środków na nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Dworcowej (krzewy, drzewa i kwiaty).

15. . Wnioskuję w imieniu mieszkańców o zagospodarowanie skweru Tomaszewskiego poprzez budowę miejsc parkingowych dla samochodów i autobusów. Na skwerku można ustawić również ławki, kosze oraz nasadzić zieleń.

16. Wnioskuję o zabezpieczenie środków na dofinansowanie szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci (nie dotyczy dzieci, które są objęte obowiązkowym szczepieniem w PSO, tj. urodzonych od początku 2017 r.) i osób starszych oraz przeciw meningokokom dla dzieci.

17. Wnioskuję o zabezpieczenie środków na utworzenie zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (zaczep za ramę rowerową) przy dworcu kolejowym w Puszczykówku, przy lodziarni Kostusiaka.

18. Puszczykowo powinno postarać się o Kartę Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

19. Wnioskuję w imieniu mieszkańca o zabezpieczenie 1.500 tysiąca złotych na dofinansowanie kursu zabytkowego parowozu w dniu 11.11.2018 roku. Parowóz pojedzie w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

20. Wnioskuję o zabezpieczenie środków na zakup flag powstańczych i narodowych, które mogą być wywieszone z okazji świąt państwowych.

*Maciej Krzyżański  radny Rady Miasta Puszczykowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz