czwartek, 14 września 2017

Klub Puszcza – Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa w Puszczykowie

Justyna Walkowiak*

Wakacje za nami. Przed nami nowy rok szkolny.

Startujemy pełną parą w stałym składzie. Nasz zespół stanowi 5 osób profesjonalnie zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami:

- Magdalena Cagara-Mielniczuk - psycholog, muzykoterapeutka, trener treningów i warsztatów psychologicznych oraz socjoterapeutka,

- Paulina Frąckowiak - pedagog, socjoterapeutka, doradca zawodowy,

- Hanna Kęsy - oligofrenopedagog, surdopedagog, socjoterapeutka,

- Justyna Walkowiak - pedagog, asystent rodziny, doradca zawodowy, socjoterapeutka,

- Monika Gazecka – kierownik świetlicy, pedagog, trener treningów i warsztatów psychologicznych oraz socjoterapeutka.

Pracę naszych specjalistów wspierają wolontariusze oraz konsultanci i superwizorzy.

Cała kadra Klubu Puszcza stale podnosi swoje kwalifikacje i bierze udział w regularnych superwizjach prowadzonych między innymi przez Magdalenę Czub i Piotra Przystańskiego. A już na początku września zorganizowałyśmy wyjazd do Warszawy, gdzie w Fundacji Etoh uczestniczyłyśmy w trzydniowym szkoleniu na temat „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania”.

Klub Puszcza funkcjonuje na zasadach świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, to znaczy, że jako placówka specjalistyczna prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, ale jesteśmy osadzeni w środowisku lokalnym, w Puszczykowie.

W tym roku (2017) prowadzimy także projekt wPUSZCZAmy kulturę do PUSZCZY. Przed nami wycieczki rodzinne oraz przedstawienia i wystawy dla szerokiej publiczności. Informacji szukajcie na FB Klubu Puszcza i FB projektu wPUSZCZAmy kulturę do PUSZCZY.

Oferta Klubu Puszcza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jak co roku zajęcia w Klubie odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 – 18.00, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Może w nich uczestniczyć każdy, kto chce rozwijać swoje mocne strony i talenty, zwiększyć swoją koncentrację, motywację do nauki lub zmierzyć się ze swoimi kłopotami. Czas spędzony w Klubie, to okazja do spotkań z ciekawymi i inspirującymi ludźmi oraz wspólnych wyjazdów.

Zapisu do Klubu dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka, po wcześniejszym umówieniu spotkania z kierownikiem Klubu. Telefon kontaktowy: 608 209 239.

Klub Puszcza jest prowadzony przez Fundację ReStart i dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Puszczykowa. Projekt wPUSZCZAmy kulturę do PUSZCZY dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Justyna Walkowiak  - Specjalista socjoterapiiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz