wtorek, 4 lipca 2017

Drzewa na grobli w Puszczykowie ocaleją?

Maciej Krzyżański*

Temat drzew na grobli w Puszczykowie wzbudził olbrzymi zainteresowanie mieszkańców Puszczykowa. Grobla wraz z drzewami jest piękną bramą do naszego miasta, która jest niejako charakterystyczną wizytówka naszej miejscowości. Kiedy Puszczykowo przystępowało do tematu przebudowy ścieżki na grobli wyraziłem negatywną opinię ze względu na brak konkretnych informacji na temat projektu przebudowy. Na Sesji Rady Miasta postulowałem znalezienia alternatywnej trasy dla ścieżki rowerowej, która omijałaby najstarsze drzewa. Na kolejnym posiedzeniu tym razem Komisji Budżetu i Rozwoju przedstawiono koncepcję Jak się potem okazało pierwotna wczesna koncepcja zakładała wycinkę najstarszych drzew, tworzących aleję. Wyraziłem wtedy opinię, że należy poszukać innych rozwiązań, które zminimalizują wycinkę drzew. Dodałem również postulać, że  Puszczykowo w ramach modernizacji powinno dosadzić brakujących w alei drzew w ramach projektu przebudowy ścieżki. Dodać należy, że od czterech lat zabiegam o oświetlenie ścieżki na grobli, czego jestem bezwzględnym zwolennikiem, bo to jedyny wjazd do Puszczykowa od północy. Powstająca pętla autobusów w Łęczycy pozwoli mieszkańcom Puszczykowa docierać właśnie z Łęczycy piechotą albo rowerem. Na szczęście udało się wprowadzić zmiany w koncepcji ścieżki, polegające na przesunięciu ścieżki, które pozwolą na ocalenie większości ze starych drzew. Pozwolę sobie zacytować informację jaką dostałem z Urzędu Miasta Puszczykowa:

"w przesłanym Państwu w piątek materiale dotyczącym przebudowy ścieżki rowerowej i drogi na grobli znalazły się zmiany postulowane przez Burmistrza, Radnych i mieszkańców miasta. Zlecona przez Burmistrza zmiana przebiegu ścieżki rowerowej na odcinkach, na których było to możliwe, pozwoliła na pozostawienie 23 drzew o największych średnicach (o pierśnicy pow. 100 cm, czyli średnicy na wysokości 130 cm - pow. 32 cm.), w większości znajdujących się w pasie pomiędzy ścieżką rowerową a drogą. Spowodowało to konieczność przeznaczenia do wycięcia 13 drzew o mniejszych średnicach (5 szt. o średnicy 16-32 cm i 8 szt. o średnicy poniżej 16 cm), po zewnętrznej stronie ścieżki. Wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie największych drzew oraz szpaleru po obu stronach drogi. 
Wbrew pojawiającym się informacjom wycinka drzew nie jest związana z inwestycją w nową nawierzchnię drogi powiatowej. Jedynie 2 drzewa stojące obecnie w granicy drogi po prawej stronie jadąc od strony Łęczycy zostały przeznaczone do wycięcia jako zagrażające uczestnikom ruchu - są one zlokalizowane obecnie tuż przy krawędzi drogi. 

Powyższe informacje są również przedstawione na rysunku w pliku Rys.2_Plan zagospodrowania.pdf - oznaczone zostały konkretne drzewa do wycinki oraz przebieg ścieżki rowerowej i drogi - z pasem rozdzielającym z pozostawionymi drzewami.
Dodatkowo w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego wprowadzono zapis mówiący o zobowiązaniu projektanta do oceny stanu istniejących drzew i wskazania jedynie drzew kolidujących z projektowanymi obiektami. Ostateczną decyzję administracyjną w sprawie wycinki będzie wydawał Burmistrz Miasta. W kosztorysie projektu została ujęta również pozycja związana z nasadzeniami drzew."

Grobla i znak ostrzegawczy "Miękkie pobocze" Fot. Maciej Krzyżański 
Brzydkie barierki przy ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Malownicza Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa na ścieżce Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa na ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzewa na grobli Fot Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Ścieżka rowerowa osuwa się Fot. Maciej Krzyżański
Aleja drzew przy grobli fot. Maciej Krzyżański
Drzewa przy ścieżce rowerowej Fot. Maciej Krzyżański
Grobla Fot. Maciej Krzyżański
Okropne barierki Fot. Maciej Krzyżański
Staw przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Łąki przy grobli Fot. Maciej Krzyżański 
Przepust kanału Fot. Maciej Krzyżański 
Łąki i kanał Fot. Maciej Krzyżański 
Groblą poruszają się autobusy ZTM Fot. Maciej Krzyżański
Drzewa przy grobli Fot. Maciej Krzyżański
Ścieżka rowerowa w Łęczycy łączy się z ścieżką na grobli Fot. Maciej Krzyżański
Przez groblę przeprowadzona jest ścieżka R-9 "Pierścienia wokoło Poznania" Fot. Maciej Krzyżański

Grobla w 1979 roku Fot. Ze zbiorów Macieja Krzyżańskiego

*Maciej Krzyżański - radny Rady Miasta Puszczykowa 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz