niedziela, 7 maja 2017

Jak ma wyglądać Puszczykowo w przyszłości?Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces opracowania „Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa” i wzięcia udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w dniach 9.05.2017 r. – 30.05.2017 r.

Strategia zostanie opracowana w oparciu o diagnozę stanu miasta oraz na podstawie wielu spotkań z mieszkańcami, wywiadów pogłębionych oraz badań ankietowych.

Podczas pierwszej tury spotkań z mieszkańcami chcielibyśmy pochylić się nad uwarunkowaniami rozwoju miasta, określić jego czynniki rozwojowe, dokonać oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji społecznej z mieszkańcami, turystami i podmiotami gospodarczymi, a także przeprowadzić dyskusję nad wynikami wywiadów pogłębionych i badań ankietowych.

Druga tura spotkań posłuży wypracowaniu wizji rozwoju Puszczykowa i wyznaczeniu celów strategicznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania postulatów, które uważają za istotne z punktu widzenia rozwoju miasta.

Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone w czterech grupach tematycznych:
„Puszczykowo – Smart City”,
„Miasto aktywnej rekreacji”,
„Puszczykowo – regionalne centrum zdrowia i urody”,
„Marka Puszczykowo – kreowanie wizerunku miasta”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i liczymy na Państwa zaangażowanie!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz